image001

C/HOSPITAL, 11 - 08540 – CENTELLES
TEL: 93 881 02 61  i  93 881 17 22
E-mail: sagratscors.centelles@gmail.com

ampa
    INICI  ESCOLA   ORGANITZACIÓ    CURS  PROJECTES D'ESCOLA   SERVEIS ESCOLARS   ACTIVITATS I FESTES   AMPA   PREINSCRIPCIÓ    AULA VIRTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES (AMPA)

Des del curs 74-75 l'escola disposa d'una Associació de Mares i Pares d'Alumnes que col.labora amb la titularitat i la direcció de l'escola en la millora constant de la qualitat educativa.

A l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes hi pertanyen tots els pares que tenen algun fill matriculat a l'escola i que manifesten el seu desig de participar-hi.

Els òrgans de govern de l'Associació són l'Assemblea General i la Junta Directiva. A través d'aquests, tots els associats poden participar en les tasques de l'associació i manifestar les seves opinions, interessos i desigs.

La Junta Directiva està formada per nou membres (President, Vice-president, Secretari, Tresorer i cinc Vocals). Una tercera part dels membres de la Junta es renova cada curs a través de la celebració d'eleccions democràtiques en la que hi poden participar tots els associats.

Els estatuts de l'Associació varen ser renovats i aprovats per l'Assemblea General en data de 15 de desembre de 1987.

Algunes de les funcions que anualment ve desenvolupant l'AMPA són: L'organització de les activitats extra-escolars; la planificació d'activitats formatives per a pares; la col.laboració en la preparació de les activitats festives, culturals i lúdiques; la millora -dia a dia- dels recursos tecnològics; la participació i representació del sector pares en el Consell Escolar i davant les institucions educatives...

Per al finançament de les propostes i activitats de l'Associació es compta amb la col.laboració econòmica dels seus associats.


E-mail:  sagratscors.centelles@gmail.com