image001

C/HOSPITAL, 11 - 08540 – CENTELLES
TEL: 93 881 02 61  i  93 881 17 22
FAX: 93 881 16 05
www.xtec.cat/esc-sagratscors-centelles   
E-mail: sagratscors.centelles@gmail.com

foto1
    INICI  ESCOLA   ORGANITZACIÓ    CURS   PROJECTES D'ESCOLA   SERVEIS ESCOLARS   ACTIVITATS I FESTES   AMPA   PREINSCRIPCIÓ    AULA VIRTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HISTÒRIA
ESCOLA SAGRATS CORS DE CENTELLES

IMAGE003

      IMAGE001


L'escola inicià les seves activitats docents el dia 16 d'octubre de 1939, pocs dies després de l'arribada al poble (10/10/39) de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors que, procedents de Mallorca, havien vingut per fer-se càrrec de la mateixa a proposta del qui era en aquells moments bisbe de Vic (Joan Perelló i Pou, MM. SS. CC., bisbe de Vic de 1927 a 1955).

Antigament, l'escola havia estat regentada per la congregació de les germanes Carmelites que marxaren del poble en iniciar-se la guerra civil.

En els primers anys s'hi escolaritzaren majoritàriament les nenes de la població (normalment dels 2 als 14 anys) tot i que hi assistien, també, nens petits (de 2 a 6 anys).A partir de l'any 65 començà la incorporació de mestres laics que col.laboraven amb les Germanes dels Sagrats Cors en l'educació dels alumnes en les matèries pròpies del que en aquells temps s'anomenaven Estudis Primaris (cal.ligrafia, gramàtica, geografia, aritmètica, geometria, urbanitat i història sagrada).

En el curs 66/67 s'inicià el Batxillerat Elemental i els estudis de Comerç. A partir dels anys 70 i amb l'inici de la Ensenyança General Bàsica, aquests van anar desapareixent de forma progressiva.

L'any 71 l'escola es fusiona amb altres dues escoles del poble que, degut a la implantació de la nova "Ley General de Educación", es veien quasi obligades a desaparèixer: L'escola Parroquial (de la que tenia cura el Sr. Salvador Campàs) i l'acadèmia Sant Jordi regentada pel Sr. Manel González i la Sra. Pilar Piella. Aquesta fusió motivà, de fet, l'inici d'un ensenyament plenament mixt.

L'increment de l'alumnat feu augmentar encara més l'estímul i la voluntat de la titularitat, del professorat i dels pares per dotar a l'escola dels medis i de les condicions necessàries per poder oferir una educació i un ensenyament de qualitat.

En aquells temps i amb la finalitat de posar-se més a l'abast de totes les famílies de la població, l'escola s'acollí al sistema de subvencions propiciat per   l'administració educativa de l'Estat alhora que, també, s'associava amb altres col.lectius d'escoles d'orientació cristiana.

L'any 74 i impulsada per la titularitat i pels Srs. Joaquim Sarrate i Antoni Sanz, neix la primera Associació de Pares d'Alumnes que va servir per dinamitzar, encara més, totes les actuacions de millora i acondiciament de l'escola afavorint la identificació i participació dels pares en tot aquest procés.

L'escola quedava petita. Es necessitaven nous espais per donar cabuda a tots els alumnes matriculats.

Al maig del mateix any 75, la Congregació de les GG. MM. dels SS. CC., comptant amb la col.laboració de l'Associació de Pares, va adquirir l'edifici del carrer Fortuny conegut amb el nom de "La Torre". Ràpidament acondiciat, ja va poder ser utilitzat durant el curs 75/76.

En aquells moments, la titularitat i la direcció de l'escola, juntament amb l'equip de mestres i professionals que s'havien anat incorporant, impulsà una forta renovació pedagògica fonamentada en: -La catalanització de l'escola. -La coordinació, preparació i formació permanent del professorat. -L'elaboració i adopció d'una línia educativa unitària i coherent basada en la pedagogia activa i en la filosofia pròpia de l'escola. -La projecció de l'escola cap a l'entorn. -La implicació i compromís de tota la comunitat educativa en la tasca compartida d'educar. -La incorporació progressiva de les noves tecnologies.

Durant el curs 77/78 es va engrandir el pati de l'edifici del carrer Hospital tot construint, també, les classes i els patis coberts de dessota.Durant anys continuà augmentant el nombre d'alumnes de l'escola tot incorporant-se'n, també, de les poblacions veïnes que no disposaven d'una oferta escolar confessional privada-subvencionada.

+INFORMACIÓ www.xtec.cat/esc-sagratscors-centelles         E-mail:  sagratscors.centelles@gmail.com