image001

C/HOSPITAL, 11 - 08540 – CENTELLES
TEL: 93 881 02 61  i  93 881 17 22
FAX: 93 881 16 05
www.xtec.cat/esc-sagratscors-centelles   
E-mail: sagratscors.centelles@gmail.com

foto1
    INICI  ESCOLA   ORGANITZACIÓ    CURS   PROJECTES D'ESCOLA   SERVEIS ESCOLARS   ACTIVITATS I FESTES   AMPA   PREINSCRIPCIÓ    AULA VIRTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IDEARI

L'objectiu prioritari de l'escola és l'educació integral dels seus alumnes.Partint d'una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món i tenint com a finalitat l'assoliment del desenvolupament harmònic de la persona:

- Ajudem els educands a descobrir, potenciar i respectar les seves possibilitats físiques, intel.lectuals i afectives tot cercant la satisfacció i l'equilibri personal.

- Afavorim el desenvolupament de la dimensió social de la persona i la seva projecció envers la cultura i l'entorn més proper.

- Desvetllem la dimensió ètica i transcendent que l'ha de portar a identificar-se amb els seus propis valors i a donar sentit a la seva vida i a la seva actuació.

- Posem l'èmfasi en l'adquisició d'actituds i comportaments participatius, responsables, solidaris, justos i equilibrats.

Els continguts escolars que més ens interessa facilitar en l'alumne/a són:

- L'adquisició d'aquelles destreses i habilitats bàsiques d'aprenentatge (procediments) que el dotin de l'autonomia suficient com per ser el veritable protagonista del seu propi procés formatiu.

- La vivència i la descoberta constant dels valors propis i els de l'entorn per tal de que de forma conscient s'adhereixi a aquells consideri més convenients.

- El coneixement de la realitat personal, familiar, social, cultural i natural més propera com a base de comprensió i projecció cap a la resta de coneixements.

-

Per últim, afavorim i volem afavorir un ambient educatiu agradable i acollidor que possibiliti unes relacions cordials i familiars entre educands i educadors i que, alhora, estimuli el propi procés d'aprenentatge i creixement personal.

 www.xtec.cat/esc-sagratscors-centelles         E-mail:  sagratscors.centelles@gmail.com