DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS


ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
AUTORITZACIÓ ESPECÍFICA PER A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS


CONVALIDACIONS

ESPORT
Informació>>>
     

       Requisits necessàris>>>


  • Sol.licitud reducció de matèria... SEFESO


MÚSICA  -
      
  • Certificat expedit pel conservatori... CMU1

  • Certificat expedit per l'escola... CMU2
  • Sol·licitud de reducció de matèries... EMU1

DANSA
  -
Informació>>>
     

    Requisits necessàris>>>  • Sol·licitud de reducció de matèries... EDA1

INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA DE L'ALUMNAT (EN CAS DE VAGA)Model de sol·licitud

AUTORITZACIÓ PER REBRE INFORMACIÓModel d'autorització