image001

C/HOSPITAL, 11 - 08540 – CENTELLES
TEL: 93 881 02 61  i  93 881 17 22
E-mail: sagratscors.centelles@gmail.com

foto1
    INICI  ESCOLA   ORGANITZACIÓ    CURS   PROJECTES D'ESCOLA   SERVEIS ESCOLARS   ACTIVITATS I FESTES   AMPA   PREINSCRIPCIÓ    AULA VIRTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastoralP A S T O R A L ...
educar la persona en totes les seves dimensions


  
Què és Pastoral?

Considerem la Pastoral l’eix vertebrador de la nostra tasca educadora:

 

- Ajuda la persona a trobar-se amb la seva dimensió existencial. Tenint en compte el seu entorn, cultura, família i el dia a dia.

 

   - L’experiència religiosa que oferim la presentem com a “Bona Notícia” perquè el seu centre és Jesús de Natzaret. Es fonamenta en l’amor com a sentiment que ens permet estimar, entendre, acompanyar i acollir l’altre.

La Pastoral segons el Caràcter Propi de l'escola:

"Des de la nostra visió de l’educació, la pastoral, sentida i viscuda com l’acompanyament als infants i adolescents durant tot el seu procés de creixement personal, es converteix en l’eix vertebrador de tota la nostra tasca educativa."

CARÀCTER PROPI - núm.16


 "L’objectiu més palès de l’estil educatiu de Sor Maria Rafaela fou l’educació integral de la persona des de l’acolliment, l’acompanyament, la solidaritat i el respecte. Nosaltres, tots els docents i tot el personal de les escoles de les Missioneres dels Sagrats Cors, assumim aquest objectiu com a propi..."

                                                                                                                CARÀCTER PROPI - núm.18


 "Pares, mares, docents, titularitat i personal d’administració i serveis realitzem, conjuntament, una tasca que ens aglutina i que dóna sentit als nostres esforços i il·lusions: la formació integral dels alumnes..."

                                                                                                                CARÀCTER PROPI - núm. 27


 E-mail:  sagratscors.centelles@gmail.com