image001

C/HOSPITAL, 11 - 08540 – CENTELLES
TEL: 93 881 02 61  i  93 881 17 22
E-mail: sagratscors.centelles@gmail.com

foto1
    INICI  ESCOLA   ORGANITZACIÓ    CURS   PROJECTES D'ESCOLA   SERVEIS ESCOLARS   ACTIVITATS I FESTES   AMPA   PREINSCRIPCIÓ    AULA VIRTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CRITERIS GENERALS D'ADMISSIÓ
Matrícula curs 2016 / 2017

Criteris generals  
  • Germans matriculats o fill de treballador del centre
40
  • Proximitat al centre
 

domicili dins de l'àrea de proximitat

30

lloc de treball dins de l'àrea de proximitat

20

domicili en el mateix districte

15

domicili en el mateix municipi

10
  • Beneficiari de la RMI (renda mínima d'inserció)
10
  • Discapacitat de l'alumne o d'un familiar, germà/na, pare/mare o tutor, igual o superior al 33%.
10
   
Criteris complementaris  
  • Família nombrosa o monoparental
15
  • Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs
10
  • Si el pare, mare, tutor/a, germà/ana de l'alumne/a ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre sol·licitat en primer lloc.
5


E-mail:  sagratscors.centelles@gmail.com