image001

C/HOSPITAL, 11 - 08540 – CENTELLES
TEL: 93 881 02 61  i  93 881 17 22
FAX: 93 881 16 05
www.xtec.cat/esc-sagratscors-centelles   
E-mail: sagratscors.centelles@gmail.com

foto1
    INICI  ESCOLA   ORGANITZACIÓ    CURS   PROJECTES D'ESCOLA   SERVEIS ESCOLARS   ACTIVITATS I FESTES   AMPA   PREINSCRIPCIÓ    AULA VIRTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROJECTES D'ESCOLA
ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA
PSICOLOGIA
Des de fa més de 35 anys el servei d’orientació i atenció psicopedagògica fa el seguiment dels alumnes des que inicien la seva escolarització a l’escola, la majoria als 3 anys, i fins que l’acaben a 4t d’ESO als 16. Disposar d’aquest servei permet que es tingui un coneixement ampli i continuat de tots els alumnes i que tots els infants i adolescents del centre avancin sense trencaments importants al llarg de les etapes, cicles i cursos. La informació de què es disposa de cada alumne es transmet de forma fluïda i natural cercant la confidencialitat i el compromís entre tots els tutors i educadors, tant pares com mestres. (+ informació)


 www.xtec.cat/esc-sagratscors-centelles         E-mail:  sagratscors.centelles@gmail.com