GG.MM.SS.CC.                      

La Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors
va tenir els seus orígens al poble mallorquí de Campos l'any 1891.

 


   

La seva fundadora fou Sebastiana Lladó Sala (Sor Maria Rafaela, la Mestra Cases Noves)que va néixer el 2 de gener de 1814 i va morir el 8 de març de 1899.

Na Sebastiana Lladó dedicà bona part de la seva vida a la tasca docent i d'aquí que una de les activitats que actualment segueixen exercint les MM. dels SS. CC. sigui aquesta.

La Mestra Cases Noves propicià un ensenyament que, fonamentat en el tracte senzill i humà, pretenia abastar totes les dimensions de la persona i, en especial, la que afavoria el desenvolupament dels seus valors. Aquest marc educatiu familiar i acollidor possibilità, se'ns dubte, la identificació dels educands amb el propi procés formatiu i, alhora, la seva estima envers els educadors que els acompanyaven.

 

El desig de servir i ser útil als altres, conjuntament amb l'estima per l'obra de Déu, la portaren als 77 anys a fundar la Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors.

La tasca de les GG. MM. dels SS. CC. s'ha anat estenent al llarg dels anys i avui en dia les podem trobar escampades arreu del món dedicades a l'evangelització, a l'ensenyament i a la prestació d'altres serveis socials i assistencials.

 campos

SMRSor Maria Rafaela, la Mestra Cases Noves)

LLOCS ON EXERCEIX LA SEVA MISSIÓ LA CONGREGACIÓ

EN ESPANYA

EN EL MÓN

ESPANYA

 

AMÈRICA CENTRAL

 

ILLES BALEARS

 

 

 

Campos

 

REPÚBLICA DOMINICANA

 

Palma

 

 

 

Llucmajor

 

PUERTO RICO

 

Pollença

 

 

 

Manacor de la Vall

 

MÈXIC

 

Maó

 

 

 

BARCELONA

 

GUATEMALA

 

Valldoreix

 

 

 

Centelles

 

 

 

Torelló

 

 

 

Sant Pere de Torelló

 

ÀFRICA

 

BADAJOZ

 

 

 

NAVARRA

 

RUANDA